Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

ssuperwomen
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaasiuniaxx asiuniaxx

April 23 2015

ssuperwomen

March 22 2015

ssuperwomen
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viamefir mefir
6110 5608
Reposted fromindie indie viamefir mefir
ssuperwomen
0704 a4f3 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
ssuperwomen
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viamefir mefir
ssuperwomen
Czekanie sprawia, że gorzknieje cała słodycz w nas.
— Coma
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamefir mefir

March 06 2015

ssuperwomen
6784 a43b 500
4279 3ece
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
ssuperwomen
Niech pan ją kocha, a nie ocenia.
— i pomyśleć, że z serialu
Reposted fromperseweracje perseweracje viaasiuniaxx asiuniaxx
ssuperwomen
5731 dc2a 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viaasiuniaxx asiuniaxx

March 04 2015

ssuperwomen
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi zanim zostanie porzucona.
— Monroe.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viamefir mefir
ssuperwomen
7471 4359
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawaterfall waterfall
ssuperwomen
Wciąż waham się,
Wciąż chce cię mieć..
— LemON
Reposted fromoutline outline viawaterfall waterfall

March 03 2015

ssuperwomen
4155 c150 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viamefir mefir
ssuperwomen
Mógłbym z Tobą spróbować, widzę coś w Twoich oczach, to przyciąga jak magnes, można się zakochać.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
ssuperwomen
Prawda jest taka, że czasami brakuje mi Ciebie tak bardzo, 
że ledwo mogę to znieść. 
— Tajemnica Brokeback Mountain
ssuperwomen
6948 ff2d
Reposted fromdashaxo dashaxo viamefir mefir
ssuperwomen
To nie jest tak, że dzisiaj chcesz, jutro masz.
— Eldo
ssuperwomen
7010 9387 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl