Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2015

ssuperwomen
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viamefir mefir
ssuperwomen

usłysz mój krzyk, gdy milczę. zobacz moje łzy, gdy się śmieję.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viamefir mefir
ssuperwomen
Każdy chciałby przeżyć choć przez chwilę to, co mu się śni...
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamefir mefir
ssuperwomen
Pomimo wszystko warto wierzyć, że to co najpiękniejsze dopiero przed nami.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamefir mefir

February 28 2015

ssuperwomen
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir

February 26 2015

ssuperwomen
6846 e428
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
ssuperwomen
Nie każda miłość to prawdziwa miłość.
— Damon Salvatore
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
ssuperwomen
0978 79d4
Kraków.
Reposted fromarizonadream arizonadream viawaterfall waterfall

February 20 2015

ssuperwomen
7590 b55a
so much
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
ssuperwomen
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
ssuperwomen
Wiem, sama mówiłaś mi, że tak być nie powinno,
Ale jest i oboje chyba chcemy tego w myślach, 
Raczej nie związku, lecz na pewno towarzystwa.
— TMK aka Piekielny

February 17 2015

ssuperwomen
Łączyło nas więcej, niż przyjaźń i piwo.
— Bonson / Matek "Ich już nie ma"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamefir mefir
ssuperwomen
“ Bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham. ”

— Kuba Knap
Reposted fromhasz hasz viamefir mefir
ssuperwomen
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viamefir mefir
ssuperwomen
Już nie masz odwagi nawet ze mną gadać.
— O.S.T.R & Hades - Ona i ja
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viamefir mefir
ssuperwomen
8143 e0cb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
ssuperwomen
Największa głupota..? Zaangażować się w przelotną znajomość. 
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamefir mefir

January 10 2015

ssuperwomen
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viakalus kalus

January 06 2015

ssuperwomen
9726 1d41
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
ssuperwomen
wiedząc ciągle że Cię kocham
Reposted fromthelittleprince thelittleprince
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl